Vi udfører alt inden for anlægsgartner faget. Det kan både være hele nyanlæg, men også opretninger og tilpasning af eksisterende belægninger.

Kort sagt arbejder vi med alt der vedrører din have.

Som kunde kan det til tider godt være svært, at se løsninger der fungerer, samt at overskue større projekter i haven. Derfor står vi parat til at vejlede og rådgive dig gennem hele forløbet, fra idé til færdigt resultat.

ANLÆG OG ETABLERING DÆKKER OVER MANGE TING, NEDENFOR PÅ LISTEN KAN DU SE NOGLE AF DEM

 • Indkørsel
 • Gangarealer
 • Støttemurer
 • Trapper
 • Opretning af eksisterende belægning
 • Anlæggelse af nye bede
 • Cykelskure/ Overdækninger
 • Hegnsopsætning
 • Havetegninger & design
 • Udskiftning af hæk
 • Græsplæner & rullegræs
 • Stubfræsning
 • Beskæring & træfældning
 • Plantearbejde
 • Espalier til klatreplanter
 • Rensning af tagrender, riste & brønde
 • Rydning & udgravninger
 • Belægning